Vi vaccinerer ikke mod influenza i 2023

Gratis influenzavaccination:
Influenzavaccinationen fås i vaccinecentrene samtidig med 4. Covid vaccinationen fra 1. oktober.

Apotekerne og Danske Lægers Vaccinationscentre vaccinerer også.

Alle steder skal man bestille tid.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination: 

Tilhører man en af disse grupper, kan man på tro og love selv oprette et vaccineforløb på www.vacciner.dk

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  •    kroniske lungesygdomme
  •    Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  •    Diabetes 1 eller 2
  •    Medfødt eller erhvervet immundefekt
  •    Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  •    Kronisk lever- og nyresvigt
  •    Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig   sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Tilbud om gratis vaccination til for gravide i 2. og 3. trimester og personer med medfødt eller erhvervet immun defekt og deres husstand til udgangen af februar.